Fəaliyyət sahələri

Tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların tikinti-quraşdırma işləri

Sənaye, ofis və yaşayış binalarının tikintisi və istismara təhvili

Layihələndirmə, layihə-smeta sənədləri və iş planlarının hazırlanması

Layihə sənədlərinin razılaşdırılması, icazələrin alınması

Geoloji təhlil

Yenidənqurma və bərpa işləri

Əsaslı təmir

Bəzək işləri

İnteryer dizayn

Landşaft dizaynı

Bizimlə əlaqə